יזם: משרד הביטחון
תיאור הפרויקט: מבנה משרדים עתיר מערכות. הבניה כללה את כל עבודות הפיתוח.